Josilac

hh

Kolbjørn Berg 

Kolbjørn Berg fra Sandsøy i Troms, gjorde tidlig erfaring med fòrensilering ved hjelp av melkesyrebakterier. Allerede på 80-tallet fikk han et tips av en kollega fra Steinkjærområdet, som drev et økologisk bruk, om fordelene ved å ta i bruk melkesyrebakteriemidler. Siden den gang har ikke Kolbjørn sett seg tilbake. 

  ”Den gangen var det flere ulike middel vi måtte blande sammen før vi tilsatte vann, deretter skulle det modne i sola over flere dager før det var klart til bruk”, forteller Kolbjørn, før han fortsetter; ”Men i dag er det jo en helt annen verden med tanke på at alt er klart for utblanding og at det er klart for bruk umiddelbart”.

I 2007 begynte Kolbjørn å bruke melkesyrepreparatet Josilac regelmessig. De første åra brukte han det bare under de beste forhold der foret hadde høyt tørrstoffinnhold, og ikke på vått gress. Dette var fordi han hadde blitt fortalt i mange år at på våtere forhold var det ingenting som kunne måle seg med ”syra”. I 2009 bestemte Kolbjørn seg for å gjøre sitt eget lille forsøk. Han bestemte seg da for å bruke Josilac på halvparten av det våte foret. Den andre halvdelen brukte han det tradisjonelle syrepreparatet. ”jeg vet ikke hvor vått det foret var” sier han, ”men vått var det”. vi snakker da om en T% langt nede på 20-tallet forklarer han etterpå.

Resultatet viste for Kolbjørn at Josilac gav et likeså bra resultat på det våte foret, som syra hadde gitt han. Han henviser også til testresultater fra Tine på fuktig fòr.

 

Fra 2010 har Kolbjørn Berg brukt Josilac på alt fòret han produserer, uavhengig av T% .

 

Naboen til Kolbjørn Berg driver med sau. Han hadde ofte tilfeller av hjernehinnebetennelse som kom av bakterien Listeria, ”Men da jeg klarte å få han over på josilac har han ikke hatt et eneste tilfelle av dette siden.”

Før denne ”naboen” av kolbjørn startet med josilac kjørte han også bort ca 2 av 10 rundballer (20% svinn), som han kasserte, men nå kjører han bare bort mellom 2 – 3 rundballer på hele sesongen av totalt 300rundball. Dette tilsvarer derimot et prosent svinn mellom ca. 0,6% - 0,9%.

Tilfeldig eller ikke, etter han startet å bruke Josilac gikk andelen kassert fòr, på grunn av dårlig kvalitet, ned med vanvittige 19,1% - 19,4%!

 

Kolbjørn forteller at også naboen har ensilert 100% av alt grovfòret sitt med Josilac siden 2010.

 

-”Høyere foropptak”

 

”Vi har opptil en 10% kanskje 15% høyere foropptak nå i forhold til når vi brukte andre ensileringsmidler. Foret lukter også mye bedre med Josilac!”

”Resultatene som kommer gjennom åra viser att vi har gradvis øket fett prosent, proteinprosent samt melkemengde. Vi har også økt foropptaket merkbart etter att vi gikk over på  Josilac. Han har også sett en markant økning i oppforingen av foringsdyr, forteller han.

 

-Bedre arbeidsmiljø og mindre rustskader!

 

Arbeidsmiljøet blir mer og mer fokus på i det moderne landbruket, og et preparat som josilac gjør at det er 100% trygt å arbeide med.

Når ting går kjapt i svingene slipper man å tenke på hansker og verneutstyr når man håndterer middelet.

Rust og korrosjonsskader på maskinene og utstyret er også noe å sette stort fokus på, forteller Kolbjørn. I dagens landbruk blir det investert store summer i effektive maskiner og redskaper. Da er det meget god økonomi i å bevare disse best mulig.

Josilac ensileringsmiddel er et ikke-korrosivt preparat som er 100% vennlig for ustyret og personen som håndterer det. Man kan også tenke seg på en gård er det ikke bare bonden selv heller å ta hensyn til, veldig ofte er det også små barn og husdyr. Da er det veldig behagelig å kunne snu ryggen til den åpne ensileringsdunken, uten å bekymre seg for hva den kan velte over.

”Det er den totale pakken du får med josilac , som du ikke får i noen andre midler i dag.”

 

 

-Anbefaler Josilac til andre bønder

 

På spørsmålet om han vil anbefale Josilac til andre, svarer han uten å tenke seg om:

”Jeg har ingen betenkeligheter med det. Jeg harallerede anbefalt det til flere og mange i området her har gått over til å bruke Josilac på grunn av mine anbefalinger. Jeg kommer uten tvil til å fortsette å anbefale Josilac”.

 

 

 Her er testresultatene Kolbjørn viser til fra Tine: